ادوارد سعید منتقد شرق شناسی
48 بازدید
ناشر: موسسه مطالعاتی اسلام و غرب
نقش: مترجم
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
...........................................................................................................................................................................................................................